Reklám

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információk

A Čumil s.r.o, mint a www.skubizo.hu (továbbiakban Működtető) tiszteletben tartja az Ön magánéletét, személyiségi jogait. Ez az Adatvédelmi nyilatkozat leírja az Ön jogait az Ön személyiségi jogainak védelmével kapcsolatban és az azok védelmével kapcsolatos kötelességeinket. A Működtető a Szlovák Köztársaságban van bejegyezve és megfelel a személyes adatok védelméről szóló európai törvényeknek, többek között a Személyes adatok védelméről szóló általános rendeletnek (GDPR).

Számunkra fontos, hogy mindenki megértse, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, miért csináljuk ezt és milyenek az Ön jogai. Ezért ajánljuk, hogy olvassa el a Személyes adatok védelmével kapcsolatos irányelveket, amelyek több információt nyújtanak Önnek személyes adatainak a Čumil s.r.o általi feldolgozásáról.

Terjedelem és olfogadás

Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat információkat közöl az adatok Működtető általi feldolgozásáról, ahol a Működtető határozza meg a feldolgozás célját és eszközeit (a Működtető mint adatkezelő szerepel). Információkat nyújt továbbá azon adatfeldolgozásról, amit a felhasználók nevében végez el az ő utasításaik alapján (a felhasználó, mint adatkezelő és a Működtető, mint adatfeldolgozó).

A személyes adatok olyan információk, amelyek az Ön azonosítására alkalmas személyes adatokat tartalmazzák, mint email cím, cím, telefonszám stb. Az Ön személyes adatainak feldolgozása nélkülözhetetlen, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk felhasználóinknak. Kérjük, hogy ne használja weboldalainkat és szolgáltatásainkat, ha nem ért egyet azzal, ahogyan az Adatvédelmi nyilatkozat alapján feldolgozzuk a személyes adatokat.

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel

Csak olyan személyes adatokat dolgozunk fel, amelyek segítségével professzionális szolgáltatásokat nyújthatunk Önnek. Abban az esetben, ha az Ön személyes adatait a beleegyezése alapján dolgozzuk fel, az adatok terjedelme, vagy jegyzéke-listája fel van tüntetve közvetlenül a beleegyezésben, méghozzá a cél telesítéséhez szükséges mértékben, amelyhez a személyes adatok fel vannak dolgozva. Főleg a következő adatokat dolgozzuk fel

Személyes adatok, amelyeket ön közöl velünk:

Személyes adatokat oszt meg velünk, ha kitölti valamelyik kapcsolatfelvételi űrlapot vagy a közvetlenül a marketingnek küldendő üzenetekkel kapcsolatos űrlapot (newsletter);

Személyes adatokat oszt meg velünk abban az esetben, ha az Ön személyes adatait kitölti a regisztrációs űrlapot a felhasználói számla kialakítására és ezeket az adatokat elküldi;

Személyes adatokat oszt meg velünk abban az esetben, ha úgy dönt, hogy email segítségével veszi fel velünk a kapcsolatot;

Bármelyik Személyes adatot oszt meg velünk önkéntesen, az Ön kötelessége mérlegelni, hogy milyen mértékben közli velünk ezeket a Személyes adatokat. Némelyik Személyes adat megadása nélkül azonban nem tudunk reagálni az Ön kezdeményezésére, kérésére, vagy nem tudunk felhasználói profilt létrehozni, ami a regisztrációs űrlap elküldésével keletkezik.

Ön felel a Személyes adatok pontosságáért, teljességéért és hitelességéért, és a Működtető az ilyen Személyes adatok pontosságára, teljességére és hitelességére fog támaszkodni. A Működtető nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amely Önnek vagy bármely harmadik félnek keletkezhet a helytelen, hiányos vagy hamis személyes adatok feltüntetésével kapcsolatban.

Személyes adatok, amelyeket a portál ön általi használata alapján szerzünk

A Működtető olyan adatokat is szerezhet, amelyek lehetővé teszik az Ön közvetett azonosítását is. Elsősorban a következő adatokról van szó:

 • a Portálhoz való hozzáféréshez használt eszközök információi és adatai, amelyek általános információkat tartalmazhatnak a készülékről;
 • logók adatai, amelyek olyan adatokat és információkat tartalmaznak, amelyeket a szerverink automatikusan elmentenek, bármikor belépnek a Portálra (főleg IP cím, belépés időpontja, adatok a hardverről és szoftverről, amelyeket használ, kattintások száma, az oldalak, amiket megnéz, vagy azok sorrendje, vagy az ott töltött idő, stb.);
 • a Portál Ön általi felhasználásának adatai;
 • cookie fájlok és más a felhasználók monitorozására szolgáló programok felhasználásával szerzett információk, beleértve partnereink vagy a közösségi oldalak működtetőinek cookie-jait vagy monitorozó programjait;
 • a felhasználók aktivitásának monitorozása során szerzett információk reklám bannerra vagy hivatkozásra kattintás után, és információk egy harmadik fél oldalain történő aktivitásról (pl. Böngészők és közösségi oldalak);
 • információk, amelyeket egy harmadik fél által működtetett közösségi plugin-ok segítségével szerzünk, pl. Facebook „Tetszik“ (Like Button) stb.

A fenti adatok magukban nem teszik lehetővé egy konkrét élő személy azonosítását. A fenti adatok Személyi adatokká válnak, amint hozzárendeljük egy konkrét azonosított vagy azonosítható élő fizikai személyhez, pl. amikor egy bejelentkezett felhasználói fiókkal rendelkező webhelyet használ.

Személyes adatok, amelyeket egy harmadik személytől szerzünk

A Működtető Személyes adatokat szerezhet harmadik személyektől is, és ezeket a Személyes adatokat kombinálhatja azokkal a Személyes adatokkal, amelyeket a Működtető Öntől szerzett. Elsősorban a következő Személyes adatokról van szó:

 • adatok a közösségi oldalak működtetőitől (Google, Facebook), ha ezen harmadik felek szolgáltatásainak felhasználásával saját felhasználói fiók létrehozása mellett dönt. Ebben az esetben a közösségi oldal működtetője (Google, Facebook) felszólítja a Személyes adatok közlésének jóváhagyására és eme jóváhagyás után ezeket a Személyes adatokat közli velünk az adott közösségi oldal működtetője (Google, Facebook).

Hogyan gyűjtjük az ön személyes adatait

A Működtető az Ön személyes adatait, amelyeket ezután feldolgoz, egyenesen a felhasználótól szerzi. A Személyes adatok minimális terjedelme a regisztrációnál az e-mail cím, felhasználói név, a felhasználó neme és születési dátuma. A felhasználó egyéb adatokat is megadhat, amelyek nem kötelező adatok a portálon való regisztráció alkalmával ( név, vezetéknév, utca, irányítószám, helyiség, állam, telefonszám).

Azokat az adatokat gyűjtjük és használjuk fel, amelyeket a velünk való kapcsolatba lépéskor ad meg, továbbá azokat az adatokat, amelyek a szolgáltatásaink használatakor alakultak ki.

Amikor a mi weboldalainkat használja és email segítségével kommunikál velünk, cookie-at és további megfigyelő technológiákat használunk, hogy optimalizálhassuk weboldalainkkal kapcsolatosan szerzett felhasználói tapasztalatait. Több információért arról, hogy ezek a technológiák hogyan működnek és hogy Önnek milyen jogai vannak ezen a területen, kérem olvassa el az információkat a sütikről és a további megfigyelési technológiákról.

Bizonyos esetekben más törvényes forrásokból is gyűjthetünk Önre vonatkozó információkat. Ilyen források lehetnek harmadik fél adat aggregátorok, marketing partnereink, nyilvános források és harmadik fél által üzemeltetett közösségi média oldalak.

Az ön személyes adatainak átadása

Hivatalos szervek

A rendőrség és más szervek kikérhetik a Működtetőtől az Ön személyes adatait. Ezeket az adatokat csak abban az esetben adjuk át, amikor azt a törvény megköveteli és kötelező érvényű a Működtető számára is.

Partnerek, beszállítók alvállalkozók és kapcsolódó vállalkozások

A Működtető a személyes adatok feldolgozása során alvállalkozókkal működik együtt és ebben az esetben exportálhatja az Ön személyes adatait. Az alvállalkozók szolgáltatásainak igénybe vétele során a Működtető az alvállalkozókkal szerződést köt az adatok feldolgozásáról (DPA), az Ön magánélethez való jogának megőrzésének céljából és a felhasználókkal szembeni kötelezettségeinek teljesítésére. Az EÚ-n kívüli alvállalkozók esetében a Működtető az Ön nevében vagy az ügyfelek nevében jogi dokumentációt biztosít be az ilyen nemzetközi átutalásokra, közben az USA Adatvédelmi Pajzsára hagyatkozunk (US Shield) vagy az EU minta záradékaira.

Megfelelő intézkedéseket hajtunk végre annak biztosítására, hogy az Ön személyes adatait a vonatkozó biztonságra és magánéletre vonatkozó törvények szerint dolgozzák fel. Ugyanazokat a követelményeket alkalmazzuk alvállalkozóinkra.

Hogyan vannak az ön személyes adatai biztosítva?

A felhasználók személyes adatainak bizalmassága, integritása és hozzáférhetősége érdekében a Működtető korszerű informatikai biztonsági rendszereket alkalmaz.
A Működtető megfelelő biztonsági technikai és szervezési intézkedéseket tart fenn a személyes adatok törvénytelen vagy jogosulatlan feldolgozása, valamint a véletlen elvesztés vagy a személyes adatok sérülése ellen. A felhasználók személyes adatainak elérése csak olyan személyek számára engedélyezett, akiknek szüksége van rá, hogy teljesítsék munkaköri kötelességeiket, és törvényi vagy szerződéses titoktartási kötelezettségek kötik őket.

Mennyi ideig fogjuk tárolni az ön személyes adatait?

A működtető a látogatók és felhasználók adatait csak addig őrzi meg, míg szüksége van azokra abból a célból, ami miatt begyűjtötte.

A weboldal látogatói személyes adatai tárlosásának időtartama

A Működtető az Ön személyes adatait a weboldal látogatásától számítva 3 évig használja a weboldal látogatása alapján.

A működtető portáljának szolgáltatásait és funkcióit felhasználó személyes adatainak feldolgozásának időtartama

A Működtető az Ön személyes adatait a portálra történő önkéntes regisztrálása alapján dolgozza fel a regisztrációja időtartama alatt a portál szolgáltatásainak használata okán és 3 évig a Működtető belső működési elvei okán.

A működtető által üzemeltetett portál szolgáltatásainak és funkcióinak felhasználói átal adott beleegyezés

Ha a Működtető az Ön beleegyezésével feldolgozza az Ön személyes adatait, a feldolgozási idő a regisztráció időtartama alatt a portál szolgáltatásainak használata okán és 3 évig a Működtető belső működési elvei okán, vagy addig, amíg a felhasználó a megadott időtartam lejárta előtt vissza nem vonja a beleegyezést.

Milyen jogai vannak a személyes adatok feldolgozásával kapcsplatban?

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatok jogi szabályozás, és elsősorban az EÚ Személyes adatok védelméről szóló általános rendelete (GDPR) megfhatározza a leginkább érintett személyek jogait:

 • a felhasználónak joga van a világos, átlátható és érthető tájékoztatáshoz, hogy hogyan használják a személyes adatait, és milyen jogai vannak;
 • a felhasználónak joga van bármikor ingyenesen visszavonni a személyes adatainak feldolgozására adott beleegyezését postai úton, e-mail útján, vagy személyesen az alább feltüntetett címünkön;
 • a felhasználónak joga van hozzáférnie a személyes adataihoz és az adatok Működtető, esetleg közvetítők általi feldolgozásával kapcsolatos további információkhoz, postai úton, e-mail útján, vagy személyesen az alább feltüntetett címünkön;
 • a felhasználónak joga van a pontatlan és hiányos személyes adatok kijavítására;
 • a felhasználónak joga van személyes adatainak törlésére, ha (i) már nem szükségesek további feldolgozásra; (ii) visszavonta a feldolgozásra vonatkozó hozzájárulását; (iii) panaszt emelt feldolgozásuk ellen; (iv) az adatokat jogellenesen dolgozták fel; vagy (v) az adatokat az uniós jogban vagy a felhasználó joghatósága szerinti jogszabályi megfelelőség miatt kell törölni; az adatok törlését kérheti postai úton, e-mail útján, vagy személyesen az alább feltüntetett címünkön;
 • a felhasználónak joga van személyes adatai feldolgozásának korlátozására, ha (i) vitatja a személyes adatai pontosságát, míg a Működtető ellenőrzi azok pontosságát; (ii) a feldolgozás jogellenes; (iii) ha a Működtetőnek nincs szüksége többé az adatokra feldolgozás céljából, de a felhasználó kéri ezek átadását törvényes követelés meghatározása, teljesítése vagy védelme érdekében, vagy (iv) a felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg a Működtető meg nem állapítja, hogy a Működtető jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben;
 • a felhasználónak joga van kifogást emelni a személyes adatok feldolgozásával szemben abban az esetben, ha a Működtető a jogos érdekből végezte a személyes adatok feldolgozását;
 • a felhasználónak joga van arra, hogy személyes adatait megkapja és ezeket az adatokat egy másik működtetőnek továbbítsa a jogszabályok teljesítése esetén, a személyes adatait kérheti postai úton, e-mail útján, vagy személyesen az alább feltüntetett címünkön;
 • a felhasználónak joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál ( Személyes Adatok Védelmének Hivatala, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk), ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokba ütközött;

Kérdések és kapsolat

Ha Ön részletesebben érdeklik az Ön adatainak védelmével kapcsolatos információk, vagy más kérdése van, vagy panasza van a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk email.

info@skubizo.hu

A nyilatkozat módosítása

Ha módosítjuk ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot, akkor itt közöljük a módosított nyilatkozatot a módosítás aktualizált dátumával. Javasoljuk Önnek, hogy ezt a Nyilatkozatot rendszeresen nézze át. A Nyilatkozat jelentős változtatásairól, amelyek alapjában változtatják meg adatvédelmi eljárásainkat, más eszközök segítségével is közölhetjük Önnel, mint email küldése, vagy közlemény közzététele saját weboldalunkon vagy a közösségi oldalakon még azelőtt, hogy a módosítások hatályba lépnének.

Ezen Adatvédelmi nyilatkozat utolsó módosítása 2018. május 22-én történt.

Ha bármilyen kérdése van, írjon a következő email címre: info@skubizo.hu